Honda a vodík - budoucnost se blíží

Honda a vodík - budoucnost se blíží

Jak jistě víte, tak společnost Honda usiluje o realizaci uhlíkově neutrální společnosti. Budeme tedy nejen pokračovat v elektrifikaci svých výrobků, ale také aktivně přistupovat k většímu využívání vodíku jako nosiče energie a usilovat o rozšíření svého podnikání v oblasti vodíku.

i4.jpg

Jako jádro svého vodíkového podnikání bude Honda dále rozvíjet svůj systém palivových článků. Díky systému palivových článků nové generace, který je vyvíjen společně se společností General Motors (GM), bude společnost Honda usilovat o více než dvojnásobnou životnost a snížení nákladů na jednu třetinu. Po dosažení těchto cílů ve spolupráci s GM bude Honda pokračovat v základním výzkumu budoucích technologií palivových článků, aby opět zdvojnásobila životnost a snížila náklady na polovinu z nově snížené úrovně.

Společnost Honda si určila čtyři hlavní oblasti pro využití svého systému palivových článků:

  • vozidla s palivovými články (FCEV),
  • užitková vozidla,
  • stacionární elektrárny
  • stavební stroje, a bude aktivně spolupracovat s dalšími společnostmi.

Co vás asi bude zajímat - kdy se tyto technologie dostanou k nám do ČR. Vzhledem k jedinečným vlastnostem vodíku, který dokáže uchovávat a přenášet energii s vysokou hustotou a rychle plnit nádrž, se očekává, že systém palivových článků bude obzvláště účinný jako zdroj energie pro intenzivně využívané velkorozměrové produkty mobility a rozsáhlou infrastrukturu, jakož i pro produkty mobility, které vyžadují rychlé doplňování paliva tam, kde je obtížné napájení z baterií. Musíme si tudíž trošku počkat na rozvoj právě té vodíkové infrastruktury - ČR je v tomto zatím velmi pozadu, rychlý nástup vodíkových technologií u nás proto bohužel nečekejme. Honda na ně nicméně připravená je.

 

« Zpět na novinky14.02.2023zdroj: Honda Europe